Επιλεκτική εκτροφή βάσει προτύπου FCI,

DNA Profile

HD test δυσπλασίας που αναγράφονται στο pedigree, σε αναγνωρισμένα από τον ΚΟΕ ιατρικά κέντρα,

DNA DCM test, για πρώτη φορά στα Σνάουτσερ στην Ελλάδα.

Pedigree όπου αναφέρονται οι πρόγονοι, οι ιατρικές εξετάσεις και οι τίτλοι από τις εκθέσεις.