Χαρακτηριστικά

Alpha Sirius Woof ABBA / pedigree

 Birth Date: 24/1/2020___Tests & exam: D

——————————————————————————————————————————————————

Black almas YARA / pedigree

 Birth Date: 1/4/2018__Titles: CH GR, GRAND CH GR, J CH GR, J CLUB CH GR, Club CH __Tests & exam: MAC clear, PRA B clear, DNA profile, eyes clear 2020

——————————————————————————————————————————————————

Star’s Of White Night AMAZONKA/ pedigree

 Birth Date: 1/2/2020__Titles:  __Tests & exam:

——————————————————————————————————————————————————

Star’s of White Night YAROSLAVNA / pedigree

 Birth Date: 21/9/2019__Titles: C __Tests & exam: M

——————————————————————————————————————————————————

Alpha Sirius Woof mb AMELI (living at: Makis Papathanasiou)/ pedigree

 Birth Date: 24/1/2020__Titles: C __Tests & exam: M

——————————————————————————————————————————————————

BETTY BOO Smartdog Breeding / pedigree

 Birth Date: 10/5/2020___Tests & exam: D

——————————————————————————————————————————————————

INDIE Silver Grand Calvera (living at: Eleni Gasparaki)/ pedigree

 Birth Date: 8/4/2018__Titles: CH GR, GRAND CH GR, J CH GR, J CLUB CH GR, Club CH __Tests & exam: MAC clear, PRA B clear, DNA profile, eyes clear 2020

——————————————————————————————————————————————————