Χαρακτηριστικά

Roxanne living with a friendly family!!! Birth Date: 4/8/2014

C.I.B., Grand Ch GR, Ch GR / SRB, Ch.S.C.GR, J Ch GR, Greek Winner ’17, Greek Junior Winner ’15, 1x ISPU Club Winner (proposal), ΠΙΠΕΕ ’17

Excellent Test Character, HD A, DNA DCM clear


Minor puppy: 4x MP VP, 4x MP BOB Puppy: 2x P VP, 2x P BOB Junior: 7x JCAC, 7x JBOB /// 12x CAC, 6x CACIB, 12x BOB, 4x BOS, 1x BOG4

Roxanne