Χαρακτηριστικά

Birth Date: 8/1/2016

C.I.B., Grand Ch GR / BG, Ch GR / BG / MK / Deutscher CH (VDH), Ch.S.C.GR, J Ch GR,  J Ch S.C.GR, Greek Winner ’17-’18, Sarajevo Club Winner ’18, Qruft Qualitificatinos 17-18, 1x Junior ISPU Club Winner (proposal), 2x ISPU Club Winner (proposal)

Excellent Test Character, BH/VT, HD B, DNA DCM clear (by parents)


Minor Puppy: 1x VP, 1x MP BOB, Junior: 5x JCAC, 5x JBOB /// 25x CAC, 5x VDH, 1x rCAC, 16x CACIB, 27x BOB, 1x BOS

1x BOG2 , 1x JBIS1, 1x CLUB BIS3, 4x BOG2 _ 3 x BOG3 _ 2 x BOG4

Braces class: 1 x 1st place in Show Ichirou Black Grand Calvera + Faedra Black Grand Calvera, 2 x 2nd place in Show Ichirou Black Grand Calvera + Faedra Black Grand Calvera, 1 x 3d place in Show Ichirou Black Grand Calvera + Faedra Black Grand Calvera


PEDIGREE2_ICHIROU