Στο Alpha Sirius Woof είμαστε περήφανοι που πρώτοι στη Ελλάδα πραγματοποιήσαμε εξετάσεις υγείας στα Σναουτσερ!

εξετάσεις σε νόμιμα και εξουσιοδοτημένα από την FCI εργαστήρια!

ΤΩΡΑ και στις μινιατούρες μας!
Result: Mutation was not detected (N/N)_(clear) for:

1_BLACK ALMAS YARA
Breed: Schnauzer Miniature (Black_female)
Owner: Angelos Karageorgos SchnauzerAlso: clear by parents
2_ ARCHIBALD MINI BLACK GRAND CALVERA
Breed: Schnauzer Miniature (Black_male)
Owners: Angelos Karageorgos Schnauzer, Makis Papathanasiou

3_ INDIE SILVER GRAND CALVERA
Breed: Schnauzer Miniature (Black & Silver _female)
Owners: Elena Gasp, Angelos Karageorgos Schnauzer

………………………………………………………………….
Λίγα λόγια για την εξέταση και την σπουδαιότητά της!!!!
Έλεγχος παρουσίας γονιδίου που οδηγεί σε πιθανή μόλυνση από βακτήριο MAC σε σνάουτσερ μινιατούρα. Η ευαισθησία στη μόλυνση είναι κληρονομική και οφείλεται στην ύπαρξη του συγκεκριμένου γονιδίου και στους δύο γονείς. (ομοζυγώτες Ρ/Ρ). Όσα κληρονομούν το γονίδιο από ένα γονέα (ετεροζυγώτες Ν/Ρ), είναι υγιή, αλλά εάν χρησιμοποιηθούν για εκτροφή μεταφέρουν το γονίδιο στις επόμενες γενεές. Όσα δεν έχουν το γονίδιο (Ν/Ν) είναι υγιή και προτείνονται για αναπαραγωγή.
………………………………………………………………….
Legend: N/N = wild-type genotype. N/P = carrier of the mutation. P/P = mutated genotype (individual will be most probably affected with the disease). (N = negative, P = positive)
Explanation Presence or absence of CARD9 gene variant causing susceptibility to mycobacterium avium complex (MAC) infection in Miniature Schnauzer was tested.
The polymorphism is recessively inherited. The increased susceptibility to MAC infection develops in dogs which inherit the variant gene from each parent (dogs with P/P result). The dogs with N/P genotype are considered carriers (heterozygotes), they are healthy but they can transmit the polymorphism on their offspring. Dogs with N/N genotype are without risk of MAC infection.